• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 14.12.2018

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 грудня 2018 року                                                                                    1187

 

Про внесення змін до Статуту комунального закладу "Клеванська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до Закону України "Про освіту", рішення Рівненської обласної ради від 04 березня 2014 року № 1142 "Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області", керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального закладу "Клеванська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 04 листопада
2016 року № 330, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

            2. Директору комунального закладу "Клеванська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради подати Статут комунального закладу, викладений у новій редакції, на державну реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та проінформувати обласну раду.

                                                   

 

 

 

Голова ради                                                                                                О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня  2018 року

1187

Голова Рівненської обласної ради

 

__________________ О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"КЛЕВАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ"

 РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Клевань – 2018


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КЛЕВАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Заклад освіти).

Заклад освіти є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Заклад освіти є правонаступником усіх прав та обов'язків Клеванської санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей із захворюванням серцево-судинної системи, створеної  у 1964 році, перейменованої у комунальний заклад «Клеванська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради згідно з наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 27.03.2007 № 149.

1.2. Власником Закладу освіти є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник).

          1.3. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Сімейним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і планами роботи.

1.4. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядчої документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Заклад освіти може мати вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, герб, інші атрибути. Положення з описом та порядком використання власної символіки, прапора, герба та інших атрибутів затверджується відповідно до чинного законодавства. Заклад освіти набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Закладу освіти здійснює Власник.

1.6. За своїм правовим статусом Заклад освіти є комунальним закладом, бюджетною установою та фінансується з обласного бюджету.

 

 

1.7. Заклад освіти самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Заклад освіти не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Закладу освіти.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Закладу освіти. Заклад освіти не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Заклад освіти має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах.

1.11. Найменування Закладу освіти:

повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КЛЕВАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

скорочене: Клеванська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.

1.12. Юридична адреса Закладу освіти: вул. Богдана Хмельницького, 47, смт Клевань, Рівненський район, Рівненська область, 35311.

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

2.1. Заклад освіти створений з метою забезпечення реалізації права дітей, які потребують тривалого лікування, на загальну середню освіту.

2.2. Головним завданням Закладу освіти є відновлення і зміцнення здоров'я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, надання їм кваліфікованої медико-психолого-педагогічної допомоги, їх самовизначення.

2.3. Предметом діяльності Закладу освіти є:

загальна середня освіта;

початкова освіта;

дошкільна освіта.

2.4. Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи. Заклад освіти може мати у своєму складі дошкільні групи, у які приймаються діти з трьох років, класи для учнів.

2.5. Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

2.6. Виховання, навчання та спілкування з дітьми в Закладі освіти ведеться державною мовою.

2.7. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які не мають опікуна (піклувальника), перебувають в Закладі освіти на повному державному утриманні відповідно до встановлених норм.

2.8. Навчально-методичне та кадрове забезпечення, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюються Закладом освіти відповідно до чинного законодавства.

2.9. Заклад освіти реалізує положення Конституції УкраїниЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

задовольняє потреби здобувачів освіти, які потребують тривалого лікування, в здобутті повної загальної середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню (освітні) програму (програми) Закладу освіти;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників Закладу освіти;

формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку Закладу освіти;

утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи;

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту встановленого зразка;

залишає у своєму розпорядженні і використовує власні надходження у порядку, ви значеному законодавством України;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та цього Статуту.

2.10. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

2.11. Заклад освіти може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його Статутної діяльності.

2.12. Заклад освіти може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.13. Заклад освіти має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та залучати іноземних спеціалістів до своєї роботи згідно з чинним законодавством України.

2.14. Для забезпечення виконання покладених на Заклад освіти завдань, зобов’язань Заклад освіти має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3. ТИП, СТРУКТУРА ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

3.1. Тип Закладу освіти - санаторна загальноосвітня школа-інтернат             І-ІІІ ступенів для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи.

3.2. Гранична норма наповнюваності класів і груп визначається чинним законодавством.

3.3. Заклад освіти є триступеневим: І ступінь - початкова школа                    (1-4 класи); II ступінь - основна школа (5-9 класи); III ступінь - старша школа (10-11(12) класи).

3.6. Мережа класів (виховних груп) Закладу освіти формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до санітарно-гігієнічних умов, допустимої площі на одного вихованця.

3.7. Комплектування Закладу освіти здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій дитячих поліклінік та висновку обласного дитячого спеціаліста в залежності від профілю Закладу освіти.

3.8. Направлення дітей  до Закладу освіти проводиться один раз на рік, як правило, до 01 серпня.

3.9. Директор Закладу освіти на підставі направлення управління освіти і науки облдержадміністрації на навчання дитини не пізніше 15 серпня кожного року надсилає виклик на навчання дитини батькам або особам, які їх замінюють, за адресою фактичного місця проживання дитини.

3.10. Направлення дітей до Закладу освіти здійснюється за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють) згідно з заявою.

3.11. Комплектування Закладу освіти, як правило, закінчується 25 серпня.

3.12. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

3.13. Зарахування до Закладу освіти проводиться наказом директора на підставі таких документів:

направлення управління освіти і науки облдержадміністрації;

заява батьків або осіб, які їх замінюють;

копія свідоцтва про народження дитини;

особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу та дошкільної групи);

витяг з історії розвитку дитини (ф. 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);

копія форми  О63/о про профілактичні щеплення;

довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);

довідка про стан матеріального забезпечення сім'ї (для дітей із малозабезпечених сімей).

3.14. Для зарахування до Закладу освіти, крім документів, зазначених у пункті 3.13. подаються:

висновок лікарсько-консультативної комісії дитячої поліклініки;

витяг з історії хвороби дитини;

висновок дитячого кардіолога.

3.15. Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

3.16. Документи, необхідні для зарахування дитини до Закладу освіти, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

3.17. Показання для зарахування до Закладу освіти:

ревматизм в неактивній фазі, не раніше 10 місяців після періоду загострення захворювань без пороку серця або з пороком серця, при помірній компенсованій митральній, аортальній або митрально-аортальній недостатності;

вроджені пороки серця (блідого типу) при відсутності недостатності кровообігу, які не потребують хірургічного втручання;

хронічний тонзиліт з тонзилогенною кардіоміопатією;

первинна артеріальна гіпертонія ІА і ІБ ступенів, вегетосудинна дистонія;

стан після перенесеного інфекційно-алергійного міокардиту не раніше ніж через 6 місяців після періоду загострення захворювання при відсутності активності процесу.

3.18. Протипоказання:

ревматизм, інфекційно-алергійний міокардит в активній фазі або безперервно рецидивне протікання процесу;

недостатність кровообігу;

порушення ритму серця: миготлива аритмія, пароксизмальна і непароксизмальна ектопічна тахікардія, часті (більше 5 за хвилину) або групові екстрасистоли, атривентрикулярна блокада повна або неповна високого ступеня.

3.19. У Закладі освіти за наявності не менше 15 дітей різного віку із загальним недорозвитком мовлення вводиться посада вчителя-логопеда. Корекційні заняття проводяться відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів.

3.20. Психологічне забезпечення освітнього процесу У Закладі освіти здійснюється практичним психологом.

3.21. Тривалість перебування вихованців у Закладі освіти встановлюється відповідно до законодавства.

3.22. Продовження встановленого терміну перебування вихованців у Закладі освіти або переведення їх до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюються на підставі рішення медико-педагогічної комісії Закладу освіти.

3.23. За вихованцем Закладу освіти зберігається місце у закладі загальної середньої освіти, де він навчався, куди він зараховується у відповідний клас на підставі документа про наявний рівень освіти без будь-якої додаткової перевірки знань.

3.24. Діти - члени однієї сім'ї (брати, сестри), направляються в один заклад, за винятком, коли за медичними показаннями або з інших поважних причин їх виховання має здійснюватись окремо.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВИХОВАНЦІВ

 

4.1. У Закладі освіти установлюється цілодобовий режим роботи з урахуванням особливостей організації освітнього процесу відповідно до контингенту вихованців. Режим роботи Закладу освіти визначається Закладом освіти  на основі відповідних нормативно-правових актів.

4.2. Під час канікул адміністрація Закладу освіти сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

4.3. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці Закладу освіти на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин і в інші дні, можуть виїжджати додому у супроводі дорослих.

4.4. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці, які перебувають на утриманні в Закладі освіти, можуть проживати у своїх сім'ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав.

Надання такої можливості на період від одного місяця до повного строку навчання в Закладі освіти оформляється наказом директора.

4.5. Відволікання вихованців (учнів) від навчальних занять забороняється, крім особливих випадків, передбачених законодавством.

4.6. Вихованці Закладу освіти відповідно до встановлених норм та фактичного матеріально-фінансового забезпечення закладу забезпечуються м'яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи тощо.

Вихованці Закладу освіти при прибутті на навчання повинні мати необхідний комплект одягу і взуття.

У Закладі освіти за рахунок держави частково або повністю можуть забезпечуватися одягом та взуттям діти із малозабезпечених сімей у кількості не більше 25 відсотків загального числа вихованців.

Директор Закладу освіти може вносити обґрунтовані корективи до норм і терміну носіння вихованцями одягу та взуття в межах асигнувань і з урахуванням місцевих особливостей.

4.7. Після закінчення Закладу освіти випускникам безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, що був у їхньому користуванні під час навчання. За потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватися також комплект зимового одягу і взуття, що був у користуванні дитини під час навчання в цьому закладі.

Вихованцям, які вибувають із Закладу освіти з інших причин, безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття.

4.8. Медичне обслуговування вихованців (учнів) Закладу освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штатного розпису Закладу освіти. У разі відсутності у штаті посад медичних працівників окремих спеціальностей медичне обслуговування здійснюють медичні працівники дитячих лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.

Заклад освіти двічі на рік разом з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечує безоплатний медичний огляд, моніторинг і подальшу корекцію стану здоров'я вихованців згідно з медичними показниками в умовах Закладу освіти.

Заклад освіти забезпечує перевезення вихованців за висновком медичних працівників на консультацію і (або) госпіталізацію та повернення їх до Закладу освіти.

4.9. Харчування вихованців (учнів) у Закладі освіти здійснюється відповідно до норм харчування, визначених актами законодавства.

4.10. Науково-методичне забезпечення діяльності Закладу освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

5.1. Освітній процес у Закладі освіти здійснюється відповідно до освітніх програм та навчальних планів, складених на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

5.2. Лікувально-реабілітаційний процес у Закладі освіти здійснюється відповідно до вимог та рекомендацій, установлених Міністерством охорони здоров'я України.

5.3. Освітні програми Закладу освіти схвалюються педагогічною радою Закладу освіти та затверджуються його керівником.  На основі освітньої програми Заклад освіти складає і затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

5.4. Експериментальний навчальний план Закладу освіти погоджується з Міністерством освіти і науки України за поданням управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

5.5. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники Закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

5.6. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та урахуванням типу санаторної школи-інтернату, стану здоров'я вихованців.

5.7. У Закладі освіти тривалість уроків становить: у першому класі – 35 хвилин, у всіх інших - 40 хвилин, при цьому в перших - четвертих класах після 15 хвилин уроку, а в 5 – 11 (12) класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви.

5.8. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідності організації активного відпочинку і харчування вихованців, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після другого або третього уроку – 30 хвилин.

5.9. Тривалість і структура навчального року, терміни і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень вихованців Закладу освіти, державна підсумкова атестація, переведення і випуск вихованців, видача документів про базову та повну загальну середню освіту, нагородження вихованців і випускників Закладу освіти золотою і срібною медалями, похвальним листом і похвальною грамотою здійснюються відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів.

5.10. Вихованці Закладу освіти звільняються від складання державної підсумкової атестації в порядку, встановленому законодавством.

5.11. В окремих випадках (нагородження золотою і срібною медалями) вихованці Закладу освіти можуть проходити державну підсумкову атестацію за їх письмовою заявою та погодженням із старшим лікарем Закладу освіти.

 

6. ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО, ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

6.1. Заклад освіти створює для вихованців необхідні умови, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти у поєднанні з тривалим лікуванням, оздоровленням та відновленням здоров'я вихованців.

6.2. Усі освітні, лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи є складовою частиною оздоровчого режиму, додержання якого є обов'язковим для всіх учасників освітнього та лікувально-реабілітаційного процесу.

6.3. Оздоровчий режим Закладу освіти має такі функції:

відновлювальну, що передбачає зниження навантаження у розпорядку діяльності дитини до рівня її психосоматичних можливостей;

дозувальну, що передбачає вибір режиму або окремих його компонентів як однієї з умов відновлення стану здоров'я дитини;

тренувальну, що дає змогу сформувати і закріпити навички здорового способу життя протягом певного періоду перебування дитини у Санаторній школі-інтернаті.

6.4. Організація лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи в Закладі освіти проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців. При цьому береться до уваги:

основне захворювання;

соматична ослабленість, нерідко спричинена загальним порушенням нервової регуляції, зниженням резистентності організму під впливом основного захворювання;

загальна недостатність функцій нервової системи (підвищена виснажливість, емоційна млявість або неврівноваженість, збудливість, схильність до вегетосудинної дистонії).

6.5. Наявність цих факторів визначає зміст основних напрямів лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи в Закладі освіти.

6.6. Лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи передбачають:

оцінку фізичного та нервово-психічного розвитку дитини;

контроль за режимом та організацією харчування в закладі;

організацію щорічних профілактичних оглядів та планової диспансеризації дітей;

організацію і контроль за повнотою та своєчасністю проведення профілактичних щеплень дітям;

контроль і методичну допомогу в організації роботи з фізичного виховання, трудового навчання, загартування та проведення літніх оздоровчих заходів;

організацію лікування захворювання, з приводу якого дитина направлена у Заклад освіти;

забезпечення специфічної немедикаментозної, медикаментозної, фізіотерапевтичної, кліматотерапії, інших видів лікування, у тому числі з використанням бази лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом;

санітарно-освітню та інформаційну роботу серед дітей, батьків, педагогічних працівників, технічного персоналу.

6.7. Лікувально-відновлювальна робота ведеться в таких напрямах:

лікування основного захворювання й реабілітація (специфічна медикаментозна, фізіо-, гідро-, кліматотерапія, лікувальна фізкультура, плавання);

терапія загальних нервово-психічних відхилень;

загальне оздоровлення.

6.8. Двічі на рік усі вихованці Закладу освіти проходять планову диспансеризацію: перший огляд - поглиблений із залученням спеціалістів лікувально-профілактичного закладу за територіальним принципом, другий огляд здійснюється педіатром та дитячими лікарями інших спеціальностей (відповідно до профілю Закладу освіти).

6.9. Подальше лікування та реабілітація вихованців здійснюються з урахуванням висновків поглибленого медичного огляду.

6.10. Санітарно-гігієнічний режим забезпечується оптимальним розподілом розумового та фізичного навантаження, навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання та загартування, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

6.11. З дітьми, які мають труднощі у навчанні, проводяться індивідуальні та групові заняття з окремих предметів за рахунок годин варіативної складової навчального плану. Тривалість індивідуальних та групових занять не повинна перевищувати 20 хвилин.

6.12. Спільна діяльність медичних, педагогічних працівників, психологів полягає у медичних і психолого-педагогічних спостереженнях за учнями в процесі занять та в позаурочний час. Дані спостережень узагальнюються для розроблення системи індивідуального підходу до навчання і виховання дитини. На цій основі уточнюється оздоровчо-щадний режим, даються рекомендації щодо подальшого навчання вихованця у Закладі освіти, його професійної орієнтації, посильної участі в суспільно корисній праці.

6.13. Консультативна методична допомога з питань організації освітньої, лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи здійснюється спеціалізованими науково-дослідними, науково-методичними та лікувальними закладами, на території обслуговування яких розташований Заклад освіти.

6.14. Система реабілітаційної роботи у Закладі освіти включає:

вивчення особистості кожного вихованця;

організацію відповідного режиму;

організацію 5-6 разового дієтичного харчування;

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів: динамічних пауз, занять з лікувально-фізичної культури, уроків фізкультури, ранкової зарядки, занять із плавання в басейні, літнє оздоровлення дітей тощо;

проведення за показаннями медикаментозного лікування.

6.15. При проведенні уроків з трудового навчання за погодженням із лікарем Закладу освіти та рішенням педагогічної ради з усіх розділів програми вилучаються (при збереженні навчального змісту) об'єкти праці і трудомісткі процеси, пов'язані з надмірним фізичним навантаженням.

6.16. Уроки фізичної культури проводяться за програмою з фізичної культури для спеціальної медичної групи. Час на вивчення основних розділів програми скорочується вдвічі (при збереженні навчального змісту програми).

6.17. Заняття з лікувальної фізкультури проводяться в усіх класах за групами тричі на тиждень за спеціально розробленими комплексами з урахуванням захворювання, вікових особливостей дітей і вносяться до розкладу уроків.

За наявності басейну під час уроків лікувально-фізичної культури проводяться гідротерапевтичні заходи.

6.18. Диференційований підхід у реабілітації здійснюється за трьома типами режимів: тренувальним, щадним або індивідуальним.

6.19. При визначенні типу режиму враховується фаза процесу хвороби і лікування, характер захворювання, ступінь ураження і функціональна здатність серцево-судинної системи, можливості адаптаційних механізмів організму, ступінь недостатності кровообігу, натренованості дитини.

6.20. Тренувальний режим призначається дітям з неактивною фазою запального процесу за відсутності скарг і нормальних реакцій серцево-судинної системи під  час навчального та фізичного навантаження.

6.21. Щадний режим призначається хворим дітям протягом першого року після перенесеного різкого загострення захворювання серцево-судинної системи у його неактивній фазі, а саме:

із недостатністю митрального клапана або без виражених органічних змін;

з несприятливими реакціями серцево-судинної системи на навчальне, трудове навантаження, з комбінованими пороками серця при задовільних функціональних пробах серцево-судинної системи незалежно від тривалості захворювання, а також дітям, які перенесли хорею та інші форми ревматичних енцефалітів із тривалим синдромом астенізації нервової системи.

6.22. Вихованці, яким призначено щадний режим, звільняються від додаткових навантажень під час освітнього процесу, участі в художній самодіяльності, в окремих видах суспільно корисної праці. Цим вихованцям протипоказана робота, пов'язана з різким переохолодженням та перегріванням тіла.

6.23. Індивідуальний режим призначається вихованцям із сполученими та комбінованими пороками серця у стадії нестійкої компенсації серцево-судинної системи. Для таких дітей установлюється мінімальне трудове навантаження, а руховий режим обмежується комплексом лікувальної фізкультури.

 

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками освітнього та реабілітаційного процесу є:

вихованці (діти, які навчаються і виховуються у Закладі освіти та частково або повністю утримуються за рахунок держави);

керівники;

педагогічні, медичні працівники, психологи, бібліотекарі та інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. Статус учасників освітнього, лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу, їхні права, обов'язки, трудові відносини (призначення і звільнення з посади), навантаження та інші види діяльності, атестація тощо визначаються Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

7.3. Вихованці (учні) Закладу освіти мають право на:

медичну та соціальну допомогу згідно з чинним законодавством;

повноцінне та якісне харчування;

безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання та праці;

оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові та канікулярні дні;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства з боку працівників, вихованців, які порушують їх права, честь і гідність;

інші права згідно із законодавством.

7.4. Вихованці (учні) Закладу освіти зобов'язані:

дотримуватися вимог чинного законодавства, цього Статуту, режиму дня, моральних, етичних норм та правил особистої гігієни, правил техніки безпеки;

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі відповідних Державних стандартів та підвищувати загальний культурний рівень;

бережно ставитися до особистого майна та майна Закладу освіти;

поважати честь і гідність вихованців і працівників Закладу освіти.

7.5. Вихованцям (учням) Закладу освіти забороняється:

порушувати режим дня Закладу освіти;

самовільно залишати територію Закладу освіти.

7.6. Педагогічними працівниками Закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність і якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7. Призначення на посаду і звільнення з посади працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

7.8. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі й гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я вихованців;

участь в обговорені та вирішенні питань організації освітнього процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

педагогічну ініціативу;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу освіти;

підвищення кваліфікації;

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

інші права згідно із законодавством.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення вихованцями Закладу освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей вихованців Закладу освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання вихованцями Закладу освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у вихованців Закладу освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у вихованців Закладу освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у вихованців Закладу освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати вихованців Закладу освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

виконувати статут та правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу освіти, умови трудового договору (контракту), накази, розпорядження керівника Закладу освіти, свої посадові обов’язки;

брати участь в роботі педагогічної ради;

виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

7.10. Працівники, у яких діти перебувають у безпосередньому підпорядкуванні, несуть відповідальність за збереження їх життя, фізичного і психічного здоров'я відповідно до законодавства.

7.11. У Закладі освіти обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється не рідше одного разу на п'ять років відповідно до чинного законодавства.

7.12. До педагогічних працівників, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу освіти, не виконують своїх посадових обов'язків відповідно до умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються заходи стягнення (догана, звільнення) відповідно до Кодексу законів про працю України.

          7.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси вихованців Закладу освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати Заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні Закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

отримувати інформацію про діяльність Закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі освіти та його освітньої діяльності.

         7.14. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

            

8. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

8.1. Майно Закладу освіти становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу освіти.

8.2. Майно Закладу освіти є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Закладом освіти на праві оперативного управління.  

8.3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Заклад освіти здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

8.4. Джерелами формування майна Закладу освіти є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно, передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.5. Фінансово-господарська діяльність Закладу освіти та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до законодавчих і нормативно-правових актів та цього Статуту.

8.6. Фінансування Закладу освіти здійснюється на підставі кошторису. Штатний розпис Закладу освіти розробляється на підставі Типових штатів і затверджується в установленному законодавством порядку. Виходячи з інтересів Закладу освіти, освітнього процесу та інших поважних причин можуть вводитися додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку за погодженням з управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

8.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.8. Доходи (прибутки) Закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її Статутом.

 

9. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

9.1. Заклад освіти зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

9.2. Заклад освіти не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Заклад освіти має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

9.3.  Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.4. Заклад освіти у своїй діяльності може співпрацювати з іншими установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

9.5.  Заклад освіти не має в своєму складі інших юридичних осіб.

9.6. Відносини Закладу освіти з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

9.7.  Заклад освіти має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Заклад освіти має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

9.8. Заклад освіти, відповідно до чинного законодавства України, може мати філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України.

9.9. Заклад освіти повинен затверджувати в установленому порядку перспективний та річні плани роботи і забезпечувати їх виконання. 

9.10. Заклад освіти щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком, надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області звіт про виконання планів роботи.

9.11. Заклад освіти веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

9.12. Заклад освіти забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

9.13. Заклад освіти провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

9.14. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Заклад освіти може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

9.15. Заклад освіти за наявності матеріально-технічної, соціально-культурної бази та власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.16. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

10.1. Органом управління Закладу освіти є Рівненська обласна рада.

10.2. До компетенції Рівненської обласної ради належить:

призначення та звільнення керівника Закладу освіти;

визначення основних напрямків діяльності Закладу освіти;

затвердження та внесення змін до Статуту Закладу освіти;

розпорядження  основними  засобами Закладу освіти;

прийняття рішення про відчуження майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

прийняття рішення про припинення діяльності Закладу освіти, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу;

затвердження звітів про виконання Закладом освіти своїх планів роботи;

погодження кошторису та штатного розпису Закладу освіти в установленому порядку;

здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Закладом освіти.

 

Керівник Закладу освіти

 

10.3. Керівництво поточною діяльністю Закладу освіти здійснює його директор (далі – Керівник), який призначається в установленому порядку Власником шляхом укладання контракту.

10.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

10.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

10.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Закладу освіти, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Закладу освіти відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

10.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Закладу освіти з урахуванням  обмежень, передбачених цим Статутом.

10.8. Керівник Закладу освіти:

організовує діяльність Закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників Закладу освіти;

забезпечує виконання законодавства щодо прозорості та інформаційної відкритості Закладу освіти, оприлюднення інформації про діяльність Закладу освіти;

забезпечує  Статутну діяльність Закладу освіти;

вирішує поточні питання роботи Закладу освіти;

вирішує внутрішні кадрові питання;

вирішує питання матеріально-технічного забезпечення;

організовує ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

визначає порядок оплати праці працівників Закладу освіти відповідно до законодавства України;

укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Закладу освіти;

видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу освіти;

відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу освіти;

має право першого підпису на фінансових документах;

розпоряджається коштами та майном Закладу освіти відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

затверджує положення про структурні підрозділи Закладу освіти, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

накладає дисциплінарні стягнення на працівників Закладу освіти;

зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Закладу освіти згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Закладу освіти;

несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Закладу освіти;

вчиняє інші дії в порядку та межах, встановлених законодавством України.

10.9. При здійсненні діяльності Закладу освіти Керівник забезпечує:

дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України, щодо діяльності Закладу освіти;

організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Закладу освіти;

розробку структури та штатного розпису Закладу освіти та подання їх на погодження до Рівненської обласної ради;

належний рівень побутових умов для перебування в Закладі освіти;

виконання Закладом освіти у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

10.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Закладу освіти та здійснює контроль за їх виконанням.

10.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Закладу освіти  в межах чинного законодавства України.

10.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

10.13. Керівник та головний бухгалтер Закладу освіти несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

10.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Заклад освіти у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

       10.15. У Закладі освіти діє колегіальний орган - педагогічна рада, яку очолює Керівник. Усі педагогічні працівники Закладу освіти мають брати участь у засіданні педагогічної ради.
10.16. Організація діяльності педагогічної ради визначені Законами України «Про освіту» «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами.

10.17. Педагогічна рада Закладу освіти:

планує роботу Закладу освіти;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) Закладу освіти та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення вихованців (учнів) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та цим Статутом до її повноважень.

10.18. Рішення педагогічної ради Закладу освіти вводяться в дію рішеннями Керівника Закладу освіти.

10.19. За рішенням Власника у Закладі освіти може бути створена наглядова рада. Порядок формування наглядової ради, відповідальність, строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються законодавством про освіту.

 

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

11.1. Трудовий колектив Закладу складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

11.2. Трудовий колектив Закладу освіти формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

11.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

11.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Закладу освіти, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Закладу освіти та трудовим   колективом регулюються колективним договором та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

11.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

11.6. Заклад освіти в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

          11.7. Органом громадського самоврядування у Закладі освіти є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 
          11.8. Загальні збори:

         обговорюють і пропонують Власнику або уповноваженому ним органу зміни до Статуту;

         розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;

          щорічно заслуховують звіт директора і голови ради Закладу освіти, дають оцінку діяльності та порушують перед Власником обґрунтоване клопотання про усунення директора  від керівництва Закладом освіти у разі порушення ним вимог трудового законодавства та колективного договору;

          розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу освіти;

          затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші важливі напрями діяльності Закладу освіти;

          вирішують інші питання згідно з чинним законодавством.

          11.9. Позачергові загальні збори скликають:

          члени трудового колективу (якщо цього бажають не менше третини працівників Закладу освіти);

          голова профкому;

          власник закладу або орган, що здійснює галузеве управління;

          керівник Закладу освіти.

          11.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом за підписами головуючого та секретаря зборів.

   11.12. У закладі освіти можуть діяти також органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського самоврядування; інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

12.1. Контроль за діяльністю Закладу освіти здійснює Рівненська обласна рада.

12.2. Відносини Закладу освіти з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні   адміністрації», інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

12.3. На вимогу Власника, Заклад освіти зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

13.1. Діяльність Закладу освіти припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

13.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

13.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Закладу освіти (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу освіти відповідно до чинного законодавства України.

13.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Закладу освіти може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

13.5. У разі злиття Закладу освіти з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. 

13.6. У разі приєднання Закладу освіти до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Закладу освіти - до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

13.7. У разі поділу Закладу освіти, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

13.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Закладу освіти.

13.9. У разі перетворення Закладу освіти в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.

13.10.Заклад освіти може бути ліквідований:                                         

на підставі рішення Рівненської обласної ради;                                    

на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

13.11. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів Закладу освіти здійснюється в установленому порядку одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

13.12. Заклад освіти є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

14.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

14.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Назад до розділу