• На головну

 • Версія для
  друку

 • Мапа сайту

 • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 14.12.2018

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 грудня 2018 року                                                                                 1189

 

Про внесення змін до Статуту комунального закладу "Дубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до Закону України "Про освіту", рішення Рівненської обласної ради від 04 березня 2014 року № 1142 "Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області", керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального закладу "Дубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 01 грудня 2017 року № 761, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

            2. Директору комунального закладу "Дубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради подати Статут комунального закладу, викладений у новій редакції, на державну реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та проінформувати обласну раду.

                                                   

 

 

 

Голова ради                                                                                                 О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня 2018 року

1189

Голова Рівненської обласної ради

 

__________________ О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"ДУБЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Дубно – 2018


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДУБЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Заклад освіти).

Заклад освіти є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Заклад освіти є правонаступником усіх прав та обов'язків Дубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Рівненської обласної ради, статут якої затверджено наказом начальника управління освіти і науки облдержадміністрації від 14.03.2006 № 86 та зареєстровано Державним реєстратором виконавчого комітету Дубенської міської ради Рівненської області 27.11.2006 № 1 605 105 0001 000364, ідентифікаційний код - 22569930.

1.2. Власником Закладу освіти є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник).

          1.3. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Сімейним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, актами управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.4. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядчої документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Заклад освіти набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Закладу освіти здійснює Власник.

1.6. За своїм правовим статусом Заклад освіти є комунальним закладом, бюджетною установою та фінансується з обласного бюджету.

1.7. Заклад освіти самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Заклад освіти не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Закладу освіти.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Закладу освіти. Заклад освіти не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Заклад освіти має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах.

1.11. Найменування Закладу освіти:

повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДУБЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

скорочене: Дубенська спеціальна школа-інтернат.

1.12. Юридична адреса Закладу освіти: вул. Фабрична, 6, м. Дубно, Рівненська область, 35600.

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

2.1. Заклад освіти створений з метою забезпечення здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки, корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуально розвитку, умов проживання та утримання за рахунок держави.

2.2. Головним завданням Закладу освіти є:

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуально розвитку, на здобуття певного рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;

розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців (учнів), здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

сприяння засвоєнню вихованцями (учнями) норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку вихованців (учнів);

здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній освітній, корекційно-розвитковій роботі.

          2.3. Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» Заклад освіти за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого-педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

 

2.4. Предметом діяльності Закладу освіти є:

базова загальна середня освіта;

початкова освіта;

дошкільна освіта.

2.5. Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи. Заклад освіти може мати у своєму складі дошкільні групи.

2.6. Особливості умов виховання, навчання і утримання вихованців (учнів), охоронно-педагогічного режиму у Закладі освіти визначаються:

спеціальним режимом дня та системою освітньої, виховної і корекційної роботи;

створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров'я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку;

здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушення;

забезпеченням умов для розвитку нахилів і здібностей, здобуття вихованцями (учнями) соціально необхідного мінімуму обов'язкових вимог на відповідному рівні освіти.

2.7. Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

2.8. Виховання, навчання та спілкування з дітьми в Закладі освіти ведеться державною мовою.

2.9. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, функції опікуна (піклувальника) щодо яких покладено на адміністрацію Закладу освіти, перебувають у цьому Закладі освіти на повному державному утриманні.

2.10. Навчально-методичне, науково-методичне та кадрове забезпечення, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюються Закладом освіти відповідно до чинного законодавства. Психологічне забезпечення освітнього процесу в Закладі освіти здійснюють практичні психологи.

2.11. Заклад освіти:

реалізує положення Конституції УкраїниЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

задовольняє потреби здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку, в здобутті базової загальної середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню (освітні) програму (програми) Закладу освіти;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

охороняє життя і здоров'я вихованців (учнів), педагогічних та інших працівників Закладу освіти;

формує у вихованців (учнів) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку Закладу освіти;

утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи;

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту встановленого зразка;

залишає у своєму розпорядженні і використовує власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та цього Статуту.

2.12. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

2.13. Заклад освіти може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його Статутної діяльності.

2.14. Заклад освіти може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.15. Заклад освіти формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.16. Заклад освіти має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та залучати іноземних спеціалістів до своєї згідно з чинним законодавством України.

2.17. Для забезпечення виконання покладених на Заклад освіти завдань, зобов’язань Заклад освіти має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3. ТИП ТА СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

3.1. Тип Закладу освіти - спеціальна загальноосвітня школа-інтернат                       І II ступенів для дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку.

3.2. Заклад освіти є двоступеневим:

І ступінь - початкова школа (1-4 класи);

II ступінь - основна школа (5-9 (10) класи).

3.3. Гранична норма наповнюваності класів і груп визначається чинним законодавством. Мережа класів та їх наповнюваність установлюється виходячи із фактичної кількості вихованців (учнів), відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.

3.4. За бажання батьків діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку, можуть лише навчатися у Закладі освіти без проживання у ньому.

3.5. Для організації освітньої та корекційно-розвиткової роботи дітей, які мають складні вади розвитку у складі Закладу освіти відкриваються окремі класи (групи). Гранична наповнюваність класів (груп) для дітей, які мають складні вади розвитку, не повинна перевищувати 6 осіб.

Для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня у Закладі освіти можуть відкриватися окремі класи.

Для вихованців (учнів) Закладу освіти, які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, можуть відкриватися              10-ті класи з поглибленою професійною реабілітацією. Добір учнів до таких класів здійснюється за рекомендаціями лікарів і шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з урахуванням побажань вихованців (учнів) та їх батьків (осіб, які їх замінюють).

3.6. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у Закладі освіти діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:

вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного вихованця (учня) у динаміці;

визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно- розвиткової роботи, професійної реабілітації;

переведення вихованців (учнів) до наступного класу Закладу освіти.

 

4. ЗАРАХУВАННЯ ТА ДОБІР УЧНІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

4.1. Зарахування  вихованців (учнів) до Закладу освіти проводиться відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністрества освіти і науки України від 01.08.2018 № 831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 945/32397.

            4.2. Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім документів, зазначених у Порядку зарахування, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

4.3. До Закладу освіти зараховуються діти, які мають легкі та помірні порушення інтелектуального розвитку, в тому числі діти з синдромом Дауна, розладами спектра аутизму.

4.4. Не зараховуються до Закладу освіти діти:

з тяжким, глибоким порушенням інтелектуального розвитку, органічною деменцією різного походження з вираженою дезадаптацією, відсутністю навичок самообслуговування:

-       з психічними захворюваннями, у яких, окрім порушення інтелектуального розвитку, спостерігаються інші тяжкі нервово-психічні порушення;

-       з порушенням інтелектуального розвитку або органічною деменцією з вираженими і стійкими психопатоподібними розладами;

-       з порушенням інтелектуального розвитку з частими денними або нічними судомними нападами;

-       з шизофренією із стійкими психопатичними розладами;

-       стійким денним і нічним енурезом, енкопрезом;

-       різними відхиленнями в психічному розвитку, пов’язаними з первинним порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату;

-       із затримкою психічного розвитку, пов’язаною із залишковими явищами органічних уражень головного мозку або соціальною (педагогічною) занедбаністю.

4.5. До 1 класу Закладу освіти зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.

Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

4.6. До Закладу освіти можуть зараховуватися особи з інших адміністративно-територіальних одиниць, у підпорядкуванні яких немає відповідного спеціального закладу освіти. Керівник Закладу освіти зараховує таку особу та за потреби узгоджує із Власником Закладу освіти організаційні питання щодо утримання особи з особливими освітніми потребами в Закладі освіти.

4.7.    У разі покращення стану здоров’я дитини, досягнення успіхів у засвоєнні навчального матеріалу вихованці (учні) Закладу освіти переводяться в установленому порядку до іншого типу закладів загальної середньої освіти.

4.8. В освітньому процесі школи реалізується ідея соціалізації особистості. Діти, члени однієї сім'ї (брати, сестри), направляються в один заклад, за винятком, коли за медичними показниками або з інших (поважних) причин їх виховання має здійснюватись окремо.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВИХОВАНЦІВ

 

5.1. Режим роботи Закладу освіти установлюється з урахуванням особливостей організації освітнього процесу, специфіки функціонування Закладу освіти,  психофізичних особливостей вихованців (учнів), санітарно-гігієнічних вимог і є цілодобовим.

Режим роботи Закладу освіти визначається Закладом освіти  на основі відповідних нормативно-правових актів.

5.2. Під час канікул адміністрація Закладу освіти сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців.

5.3. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці Закладу освіти на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин і в інші дні, можуть виїжджати додому в супроводі дорослих.

5.4. На  клопотання  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють, вихованці, які   перебувають   на   утриманні   в   Закладі освіти, можуть проживати  у  своїх  сім'ях,  якщо  це  не шкодитиме  фізичному  та психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав. Надання такої  можливості  на  період  від  одного  місяця до повного строку навчання в Закладі освіти оформляється наказом директора. 
5.5. Відволікання  вихованців (учнів)  від навчальних занять забороняється,    крім    особливих     випадків,     передбачених законодавством. 
5.6. Вихованці (учні)  Закладу освіти забезпечуються  предметами  гардеробу,  текстильної   білизни   та предметами  першої  потреби  відповідно  до  Норм матеріального та нормативів  фінансового   забезпечення   дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених   батьківського   піклування,   а   також   вихованців 
  
шкіл-інтернатів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
5.7. Спортивним інвентарем  та  обладнанням,  засобами навчання та 
  
іншим навчальним приладдям,  іграшками та іграми,  матеріалами для
розвитку  індивідуальних  творчих  здібностей  вихованців (учнів),
гурткової,  секційної  роботи,  технічними  та   іншими   засобами
реабілітації,  виробами  медичного призначення  вихованці (учні) забезпечуються відповідно до встановлених норм.
5.8. Забезпечення підручниками  та  навчальними  посібниками вихованців (учнів) Закладу освіти   здійснюється відповідно до  Порядку  забезпечення  учнів  загальноосвітніх  і професійно-технічних   навчальних   закладів    підручниками  та навчальними посібниками.
5.9. Після закінчення Закладу освіти випускникам безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, що  був  у  їхньому користуванні під час навчання.  За потреби,  з урахуванням  матеріального  становища  родини,   безоплатно   може видаватися  також  комплект  зимового  одягу  і  взуття,  що був у користуванні дитини під час навчання в цьому закладі.
Вихованцям, які  вибули  із  Закладу освіти з інших причин, 
   
безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття,  що був у їхньому користуванні на момент вибуття.
 5.10. Медичне  обслуговування  вихованців (учнів) Закладу освіти  здійснюється   медичними  працівниками  відповідно  до штатного  розпису  закладу.  У  разі  тимчасової  вакансії   посад медичних працівників окремих спеціальностей медичне обслуговування здійснюють медичні працівники дитячих закладів охорони здоров'я за територіальним принципом. 
Органи управління освітою, керівник Закладу освіти забезпечують перевезення вихованців до  дитячих  закладів  охорони  здоров'я  на  консультацію і (або) госпіталізацію та повернення їх до Закладу освіти. 
5.11. Харчування вихованців (учнів) у Закладі освіти здійснюється відповідно  до  норм  харчування у навчальних  та  оздоровчих   закладах,   затверджених   в установленому порядку. Організація харчування вихованців (учнів) здійснюється відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого відповідно до законодавства.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

6.1. Освітній процес у Закладі освіти здійснюється відповідно до освітніх програм та навчальних планів, складених на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

6.2. Освітні програми Закладу освіти схвалюються педагогічною радою Закладу освіти та затверджуються його керівником.  На основі освітньої програми Заклад освіти складає і затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

6.3. Заклад освіти працює за освітніми програмами, підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Під час навчання учнів у Закладі освіти використовуються як спеціальні програми і підручники, так і програми й підручники закладу загальної середньої освіти. У випадках, коли учні мають ускладнені вади психофізичного розвитку, дисграфію, дислексію, акалькулію і не можуть засвоїти програму з

окремих предметів, педагогічна рада школи за поданням шкільної психолого-медико-педагогічної комісії та погодженням з батьками (особами, які їх замінюють) приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними освітніми програмами.

6.4. Індивідуальні освітні програми розробляються вчителем на основі освітніх програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, та навчального плану Закладу освіти, погоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником Закладу освіти. Навчальні досягнення таких учнів оцінюються за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальною освітньою програмою.

6.5. Освітній процес у Закладі освіти здійснюється з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність освітньої, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.

6.6. Освітній процес у Закладі освіти має корекційну спрямованість. Ефективність освітньої, корекційно-розвиткової роботи досягається через забезпечення вихованців (учнів) відповідними засобами навчання та реабілітації, медичними засобами.

6.7. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей  вихованців (учнів).

6.8. Тривалість уроків у перших класах початкової школи становить 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих-дев’ятих (десятих) класах - 45 хвилин. При цьому у перших-четвертих класах після 15 хвилин уроку, у п'ятих - дев’ятих (десятих) класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви (фізкультхвилинки).

6.9. Тривалість перерв між уроками встановлюється відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування вихованців (учнів).

6.10. Тривалість і структура навчального року, строки і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень вихованців (учнів) Закладу освіти, проведення державної підсумкової атестації, переведення і випуск учнів, видача документів про освіту здійснюються відповідно до законодавства.

6.11. Випускники, які закінчили Заклад освіти, отримують документ про освіту встановленого зразка.

 

7.  ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ, КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ, ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ  РОБОТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

7.1. Освітня та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму роботи Закладу освіти, додержання якого є обов'язковим для усіх працівників.

7.2. Відповідно до Типових освітніх програм у Закладі освіти проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, ритміки, соціально-побутового, просторового орієнтування, розвитку мовлення (формування вимови і мовлення), слухового, зорового, дотикового сприймання, комунікативної діяльності з метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів, створення сприятливих умов для здобуття повної загальної середньої освіти, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації вихованців (учнів).

7.3. Корекційні заняття, індивідуальні або групові, проводяться учителями з урахуванням особливостей розвитку вихованців (учнів).

7.4. Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей. З цією метою медичними працівниками надається консультативна допомога педагогам і вихователям у дозуванні шкільних навантажень.

7.5. Комплексне відновлювальне лікування в Закладі освіти проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими Міністерством охорони здоров'я України, та відповідно до індивідуальних програм реабілітації дитини з інвалідністю (для дітей з інвалідністю).

7.6. У Закладі освіти особлива увага приділяється лікувально-профілактичній і корекційно-розвитковій роботі з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей учнів (вихованців), що зумовлюють труднощі в навчанні.

7.7. У відновлювальному медикаментозному лікуванні загальної недостатності нервової системи та психічного стану вихованців (учнів) Закладу освіти здійснюється раціональна психотерапія із застосуванням реабілітаційних, у т. ч. не медикаментозних методик, спрямованих на відновлення не тільки рухових функцій, але й психіки та мовлення, з метою максимально можливої соціальної адаптації та ранньої профорієнтації учнів (вихованців).

7.8. Медичні і педагогічні працівники під час занять та в позаурочний час здійснюють системні спостереження за дітьми. Результати динамічних медичних, психолого- педагогічних спостережень систематично обговорюються на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради за участю шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з метою уточнення режиму, змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до дитини.

7.9. На основі фізичних та інтелектуальних особливостей розвитку дітей лікарі спільно з педагогічними працівниками приймають обґрунтовані рішення щодо трудового навчання в Закладі освіти з урахуванням майбутньої спеціальності, реальних можливостей їх працевлаштування, форм подальшого професійного навчання вихованців (учнів).

7.10. Медичні працівники ознайомлюють педагогічних працівників, батьків із санітарно - гігієнічним режимом Закладу освіти, клінічними проявами особливостей розвитку вихованців, здійснюють просвітницьку роботу серед вихованців (учнів) з питань дотримання правил особистої гігієни, здорового способу життя.

7.11. Консультативно-методична допомога з питань організації освітньої, корекційно-відновлювальної, лікувально-профілактичної роботи здійснюється науково- дослідними, науково-методичними та лікувальними закладами, на території обслуговування якої розташований Заклад освіти.

7.12. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у Закладі освіти забезпечується оптимальним співвідношенням інтелектуального та фізичного навантаження, тривалості навчальних занять і відпочинку, здійсненням комплексу заходів з фізичного виховання та загартування дітей, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

 

8. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 

8.1. Учасниками освітнього та реабілітаційного процесу є:

вихованці (учні);

керівники;

педагогічні, медичні працівники, психологи, бібліотекарі та інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

8.2. Статус учасників освітнього, лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу, їхні права, обов'язки, трудові відносини (призначення і звільнення з посади), навантаження та інші види діяльності, атестація тощо визначаються Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

8.3. Вихованці (учні) Закладу освіти мають право на:

медичну та соціальну допомогу згідно з чинним законодавством;

повноцінне та якісне харчування;

безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання та праці;

оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові та канікулярні дні;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства з боку працівників, вихованців, які порушують їх права, честь і гідність;

інші права згідно із законодавством.

8.4. Вихованці (учні) Закладу освіти зобов'язані:

дотримуватися вимог чинного законодавства, цього Статуту, режиму дня, моральних, етичних норм та правил особистої гігієни, правил техніки безпеки;

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі відповідних Державних стандартів та підвищувати загальний культурний рівень;

бережно ставитися до особистого майна та майна Закладу освіти;

поважати честь і гідність вихованців і працівників Закладу освіти.

8.5. Вихованцям (учням) Закладу освіти забороняється:

порушувати режим дня Закладу освіти;

самовільно залишати територію Закладу освіти;

порушувати правила техніки безпеки.

8.6. Педагогічними працівниками Закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність і якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

8.7. Призначення на посаду і звільнення з посади працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

8.8. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі й гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я вихованців (учнів);

участь в обговорені та вирішенні питань організації освітнього процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

педагогічну ініціативу;

участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу освіти;

підвищення кваліфікації;

матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

інші права згідно із законодавством.

8.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення вихованцями (учнями) Закладу освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей вихованців (учнів) Закладу освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання вихованцями (учнями) Закладу освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у вихованців (учнів) Закладу освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у вихованців (учнів) Закладу освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у вихованців (учнів) Закладу освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати вихованців (учнів) Закладу освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

виконувати статут та правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу освіти, умови трудового договору (контракту), накази, розпорядження керівника Закладу освіти, свої посадові обов’язки;

брати участь в роботі педагогічної ради;

виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

8.10. Працівники, у яких діти перебувають у безпосередньому підпорядкуванні, несуть відповідальність за збереження їх життя, фізичного і психічного здоров'я відповідно до законодавства.

8.11. У Закладі освіти обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється не рідше одного разу на п'ять років відповідно до чинного законодавства.

8.12. До педагогічних працівників, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу освіти, не виконують своїх посадових обов'язків відповідно до умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, застосовуються заходи стягнення (догана, звільнення) відповідно до Кодексу законів про працю України.

          8.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси вихованців (учнів) Закладу освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати Заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні Закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

отримувати інформацію про діяльність Закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі освіти та його освітньої діяльності.

         8.14. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

            

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

9.1. Майно Закладу освіти становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу освіти.

9.2. Майно Закладу освіти є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Закладом освіти на праві оперативного управління.  

9.3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Заклад освіти здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

9.4. Джерелами формування майна Закладу освіти є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно, передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

9.5. Фінансово-господарська діяльність Закладу освіти та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до законодавчих і нормативно-правових актів та цього Статуту.

9.6. Фінансування Закладу освіти здійснюється на підставі кошторису. Штатний розпис Закладу освіти розробляється на підставі Типових штатів і затверджується в установленному законодавством порядку. Виходячи з інтересів Закладу освіти, освітнього процесу та інших поважних причин можуть вводитися додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку за погодженням з управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації в межах загальної кількості посад, визначеної за Типовими штатними нормативами.

9.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.8. Доходи (прибутки) Закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його Статутом.

10. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

10.1. Заклад освіти зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

10.2. Заклад освіти не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Заклад освіти має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

10.3.  Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.4. Заклад освіти у своїй діяльності може співпрацювати з іншими установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

10.5.  Заклад освіти не має в своєму складі інших юридичних осіб.

10.6. Відносини Закладу освіти з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

10.7.  Заклад освіти має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Заклад освіти має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

10.8. Заклад освіти, відповідно до чинного законодавства України, може мати філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України.

10.9. Заклад освіти повинен затверджувати в установленому порядку перспективний та річні плани роботи і забезпечувати їх виконання. 

10.10. Заклад освіти щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком, надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області звіт про виконання планів роботи.

10.11. Заклад освіти веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

10.12. Заклад освіти забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

10.13. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Заклад освіти може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

10.14. Заклад освіти за наявності матеріально-технічної, соціально-культурної бази та власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.15. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

11.1. Органом управління Закладу освіти є Рівненська обласна рада.

11.2. До компетенції Рівненської обласної ради належить:

призначення та звільнення керівника Закладу освіти;

визначення основних напрямків діяльності Закладу освіти;

затвердження та внесення змін до Статуту Закладу освіти;

розпорядження  основними  засобами Закладу освіти;

прийняття рішення про відчуження майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

прийняття рішення про припинення діяльності Закладу освіти, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу;

затвердження звітів про виконання Закладом освіти своїх планів роботи;

погодження кошторису та штатного розпису Закладу освіти в установленому порядку;

здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Закладом освіти.

 

Керівник Закладу освіти

 

11.3. Керівництво поточною діяльністю Закладу освіти здійснює його директор (далі – Керівник), який призначається в установленому порядку Власником шляхом укладання контракту.

11.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

11.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

11.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Закладу освіти, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Закладу освіти відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

11.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Закладу освіти з урахуванням  обмежень, передбачених цим Статутом.

11.8. Керівник Закладу освіти:

організовує діяльність Закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя вихованців (учнів) та працівників Закладу освіти;

забезпечує виконання законодавства щодо прозорості та інформаційної відкритості Закладу освіти, оприлюднення інформації про діяльність Закладу освіти;

забезпечує  Статутну діяльність Закладу освіти;

вирішує поточні питання роботи Закладу освіти;

вирішує внутрішні кадрові питання;

вирішує питання матеріально-технічного забезпечення;

організовує ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

визначає порядок оплати праці працівників Закладу освіти відповідно до законодавства України;

укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Закладу освіти;

видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу освіти;

відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу освіти;

має право першого підпису на фінансових документах;

розпоряджається коштами та майном Закладу освіти відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

затверджує положення про структурні підрозділи Закладу освіти, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

накладає дисциплінарні стягнення на працівників Закладу освіти;

зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Закладу освіти згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Закладу освіти;

несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Закладу освіти;

вчиняє інші дії в порядку та межах, встановлених законодавством України.

11.9. При здійсненні діяльності Закладу освіти Керівник забезпечує:

дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України, щодо діяльності Закладу освіти;

організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Закладу освіти;

розробку структури та штатного розпису Закладу освіти та подання їх на погодження до Рівненської обласної ради;

належний рівень побутових умов для перебування в Закладі освіти;

виконання Закладом освіти у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

11.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Закладу освіти та здійснює контроль за їх виконанням.

11.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Закладу освіти  в межах чинного законодавства України.

11.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

11.13. Керівник та головний бухгалтер Закладу освіти несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

11.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Заклад освіти у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

       11.15. У Закладі освіти діє колегіальний орган - педагогічна рада, яку очолює Керівник. Усі педагогічні працівники Закладу освіти мають брати участь у засіданні педагогічної ради.
11.16. Організація діяльності педагогічної ради визначені Законами України «Про освіту» «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами.

11.17. Педагогічна рада Закладу освіти:

планує роботу Закладу освіти;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) Закладу освіти та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення вихованців (учнів) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та цим Статутом до її повноважень.

11.18. Рішення педагогічної ради Закладу освіти вводяться в дію наказами Керівника Закладу освіти.

11.19. За рішенням Власника у Закладі освіти може бути створена наглядова (піклувальна) рада. Порядок формування наглядової (піклувальна) ради, відповідальність, строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються законодавством про освіту.

 

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

12.1. Трудовий колектив Закладу складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

12.2. Трудовий колектив Закладу освіти формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

12.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

12.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Закладу освіти, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Закладу освіти та трудовим   колективом регулюються колективним договором та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

12.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

12.6. Заклад освіти в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

          12.7. Органом громадського самоврядування у Закладі освіти є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 
          12.8. Загальні збори:

         обговорюють і пропонують Власнику або уповноваженому ним органу зміни до Статуту;

         розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;

          розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу освіти;

          затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші важливі напрями діяльності Закладу освіти;

          вирішують інші питання згідно з чинним законодавством.

          12.9. Позачергові загальні збори скликають:

          члени трудового колективу (якщо цього бажають не менше третини працівників Закладу освіти);

          голова профкому;

          власник закладу або орган, що здійснює галузеве управління;

          керівник Закладу освіти.

          12.10. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом за підписами головуючого та секретаря зборів.

   12.11. У закладі освіти можуть діяти також органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського самоврядування; інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

13.1. Контроль за діяльністю Закладу освіти здійснює Рівненська обласна рада.

13.2. Відносини Закладу освіти з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні   адміністрації», інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

13.3. На вимогу Власника, Заклад освіти зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

14.1. Діяльність Закладу освіти припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

14.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Закладу освіти (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу освіти відповідно до чинного законодавства України.

14.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Закладу освіти може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

14.5. У разі злиття Закладу освіти з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. 

14.6. У разі приєднання Закладу освіти до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Закладу освіти - до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

14.7. У разі поділу Закладу освіти, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

14.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Закладу освіти.

14.9. У разі перетворення Закладу освіти в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.

14.10.Заклад освіти може бути ліквідований:                                        

на підставі рішення Рівненської обласної ради;                                    

на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

14.11. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів Закладу освіти здійснюється в установленому порядку одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

14.12. Заклад освіти є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

15.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

15.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Назад до розділу