• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 21.03.2019

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Cьоме   скликання

(Двадцять п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 березня 2019 року                                                                    1301

 

Про внесення змін до Статуту комунального закладу "Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер" Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, рекомендації постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства від 06.03.2019 №35, керуючись статтями 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального закладу "Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер" Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 25.09.2009 №1364, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Головному лікарю подати Статут комунального закладу "Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер" Рівненської обласної ради, викладений у новій редакції, на державну реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством та проінформувати обласну раду.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

Голова ради                                                                         О.Ю. Данильчук

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Заклад).

Заклад є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Заклад є правонаступником усіх прав та обов'язків Рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру, створеного у грудні 1951 року відповідно до наказу Рівненського обласного відділу охорони здоров’я від
27 листопада 1951 року №986
.

Заклад є також правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу "Вербська протитуберкульозна лікарня", Володимирецької туберкульозної лікарні, комунального закладу "Острозька протитуберкульозна лікарня".

1.2. Власником Закладу є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Заклад керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.4. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Заклад набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Закладу здійснює  Власник.

1.6. За своїм правовим статусом Заклад є комунальним закладом та фінансується з обласного  бюджету.

1.7. Заклад самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Заклад не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Закладу.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Закладу. Заклад не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Заклад має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських  судах.

1.11. Найменування Закладу:

- повне: КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ;

- скорочене:  КЗ "РОПТД" РОР .

1.12. Юридична адреса: вулиця Дворецька, 108, м. Рівне, 33001.

 

 2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1.  Заклад створений з метою  запобігання, своєчасного виявлення та лікування хворих на туберкульоз, неспецифічні гнійні захворювання легенів і супутні захворювання серед населення, а також для організаційно – методичного керівництва протитуберкульозною роботою серед закладів охорони здоров’я загальної лікувальної мережі;

- забезпечення доступної спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз та ВІЛ-асоційований туберкульоз;

- розвитку і підвищення ефективності протитуберкульозної допомоги населенню на основі посилення її профілактичної спрямованості, впровадження нових досягнень науки, медичної практики у діагностику та лікування з використанням найбільш прогресивних методів їх організації і проведення в умовах закладу та закладів охорони здоров’я області;

- надання паліативної, хоспісної допомоги хворим на туберкульоз та на поєднані форми туберкульозу (ВІЛ-асоційований туберкульоз, туберкульоз + ВІЛ-інфекція + наркоманія).

2.2.  Предметом діяльності Закладу є:

- надання спеціалізованої протитуберкульозної допомоги населенню області, консультативної допомоги закладам охорони здоров'я;

- організація і проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання населення, впровадження здорового способу життя, проведення протитуберкульозної пропаганди;

- створення у своєму складі необхідних лікувальних, діагностичних, реабілітаційних, допоміжних структурних підрозділів (центрів, поліклінік, відділень, кабінетів тощо);

- організація своєчасного виявлення хворих на туберкульоз та їх облік у дільничних фтизіатрів за місцем проживання, а також профілактичний нагляд за особами, що хворіють на туберкульоз;

- лікувально-діагностична, консультативна допомога хворим на туберкульоз, надання таким хворим кваліфікованої стаціонарної та амбулаторної допомоги згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я України та управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації;

- контроль за динамічним наглядом за хворими на туберкульоз у лікарських кабінетах за місцем їх проживання;

- вивчення стану захворюваності на туберкульоз серед населення області;

- контроль за обліком хворих туберкульозного профілю в кабінетах закладів охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України та Державною службою статистики України;

- аналіз ефективності лікувальної та профілактичної допомоги;

- забезпечення ведення в області Всеукраїнського реєстру хворих на туберкульоз;

- проведення медичного огляду осіб, направлених за рішенням суду на примусове лікування з приводу захворювань на туберкульоз, до закладів охорони здоров'я, місця позбавлення волі;

- контроль за раннім виявленням осіб, схильних до захворювання на туберкульоз, шляхом проведення обов’язкових профілактичних оглядів серед учнівської молоді, також серед окремих категорій дорослого населення, які проводять заклади охорони здоров’я області;

- консультативна та організаційно-методична допомога протитуберкульозним  диспансерам, фтизіатричним кабінетам, які входять до структури центральних районних лікарень, фельдшерським пунктам;

- організація заходів щодо спеціалізації, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу;

- консультативна допомога хворим, яким надається медична допомога іншими закладами охорони здоров’я;

- участь у профілактичних заходах по боротьбі з туберкульозом;

- проведення щорічного аналізу ефективності лікування та профілактичної допомоги, стану захворюваності з складанням річних оперативних планів лікувально-профілактичної допомоги хворим туберкульозного профілю на основі статистичної обробки офіційно затверджених документів;

- розвиток матеріально-технічної бази;

- забезпечення готовності закладу до роботи в екстремальних умовах;

- надання додаткових та платних медичних послуг за угодами з підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами згідно з чинним законодавством;

- здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству і спрямовані на  поліпшення здоров'я населення;

- діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (придбанням, ввезенням, вивезенням, перевезенням, зберіганням, використанням та знищенням)  у порядку, що визначений чинним законодавством України.

2.3.   Заклад може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.4. Заклад може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.5. Заклад формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.6. Заклад має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.7. Для забезпечення виконання покладених на Заклад завдань, зобов’язань Заклад має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3. МАЙНО  ЗАКЛАДУ

3.1. Майно Закладу становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу.

3.2. Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Закладом на праві оперативного управління.  

3.2.1. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Заклад здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

3.3. Джерелами формування майна Закладу є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно, передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його Статутом.

 

4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

4.1. Заклад зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

4.2. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Заклад має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

4.3. Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4. Заклад у своїй діяльності може співпрацювати з іншими установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

4.5. Заклад не має в своєму складі інших юридичних осіб.

4.6. Відносини Закладу з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

4.7. Заклад має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Заклад має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

4.8. Заклад відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

4.9. Заклад повинен погоджувати з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку. 

4.10. Заклад щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області звіт про виконання планів роботи.

4.11. Заклад веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

4.12. Заклад забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

4.13 Заклад провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

4.14. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Заклад може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

5.1.  Вищим органом управління Закладом є Рівненська обласна рада.

5.2.  До компетенції Рівненської обласної ради належить:

- призначення та звільнення керівника Закладу;

- визначення основних напрямків діяльності Закладу;

- затвердження та внесення змін до Статуту Закладу;

- розпорядження  основними  засобами Закладу;

- прийняття   рішення  про  відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

- прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Закладу,  його ліквідацію,  затвердження  ліквідаційного  балансу;

- затвердження звітів про виконання Закладом своїх планів роботи;

- погодження штатного розпису Закладу в установленому порядку;

- погодження кошторису Закладу в установленому порядку;

- здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Закладом.

5.2.1. Заклад визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за попереднім погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку визначеному головою Рівненської обласної ради.

5.3. Керівництво поточною діяльністю закладу, здійснює Директор, (далі – Керівник), який призначається Власником.

Особа, яка призначається на посаду Керівника повинна відповідати кваліфікаційним вимогам.

5.4. Власник укладає контракт з  Керівником.

В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

5.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

5.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Закладу, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності Закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

5.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Закладу, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

5.8. До компетенції Керівника відноситься:

5.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Закладу;

5.8.2. вирішення поточних питань роботи Закладу;

5.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

5.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

5.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

5.8.6. визначення порядку оплати праці працівників Закладу;

5.8.7. укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Закладу;

5.8.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

5.8.9. відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

5.8.10. має право першого підпису на фінансових документах;

5.8.11. розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

5.8.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу згідно з чинним законодавством України;

5.8.13. затверджує положення про структурні підрозділи Закладу, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

5.8.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

5.8.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Закладу;

5.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Закладу згідно вимог Кодексу законів про працю України;

5.8.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Закладу;

5.8.19. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Закладу;

5.8.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

5.9. При здійсненні діяльності Закладу Керівник забезпечує:

5.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Закладу;

5.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Закладу;

5.9.3. Розробку структури та штатного розпису Закладу та подає їх на погодження до Рівненської обласної ради;

5.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Закладі;

5.9.5. Виконання Закладом у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

5.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Закладу та здійснює контроль за їх виконанням.

5.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Закладу  в межах чинного законодавства України.

5.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник Директора згідно із розподілом функціональних обов'язків. А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

5.13. Керівник та головний бухгалтер Закладу несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

5.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Заклад у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 

                                        6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

6.1. Трудовий колектив Закладу складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

6.2. Трудовий колектив Закладу формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

6.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

6.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Закладу, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Закладу та трудовим колективом регулюються колективним договором та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

6.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

6.6. Заклад в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

7.1. Контроль за діяльністю Закладу здійснює Рівненська обласна рада.

7.2. Відносини Закладу з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні   адміністрації",  інших  нормативно-правових  актів  України,  які визначають компетенцію цих органів.

7.3.  На вимогу Власника, Заклад зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

8.1. Діяльність Закладу припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

8.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

8.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Закладу може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                          

8.5. У разі злиття Закладу з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. 

8.6. У разі приєднання Закладу до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі його майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Закладу – до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

8.7. У разі поділу Закладу, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

8.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Закладу.

8.9. У разі перетворення Закладу в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                   

8.10.  Заклад може бути ліквідований:                                        

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.11. Активи Закладу можуть передаватись закладу, установі, підприємству, організації відповідного виду в порядку визначеному чинним законодавством України.

У разі припинення Закладу у результаті його ліквідації, злиття, поділу, виділу, приєднання або перетворення, якщо інше не передбачено законодавством, активи можуть зараховуватись до доходу обласного бюджету.

8.12. Заклад є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.


Назад до розділу